Συμμετοχές σε Συνέδρια

 

 


    
   
    

Συνέδριο με θέμα «καθ’οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στην ογκολογία»

Ημερίδα Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας
 

 


 

 


 

 

 

   

 

 

syxronathemata2017

 

kathodon2017 a