Μελλοντικά Συνέδρια

  

4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (4ο ΕΣΟ)4οΕλληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (4οΕΣΟ)


3-5 Μαΐου 2018
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη


Οργάνωση:

Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.)


Πληροφορίες

 4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (4ο ΕΣΟ)

 

syxronathemata2017

 

kathodon2017 a