Διοικητικό Συμβούλιο

2019-2022

 

Πρόεδρος
Β. Κουλουλίας

 

Αντιπρόεδρος
Γ. Πισσάκας

 

Γενικός Γραμματέας
Γρ. Γεωργακόπουλος

 

Ταμίας
Ξ. Βακάλης

 

Ειδικός Γραμματέας
Κ. Μπόνιου

 

Μέλη
Ε. Κυπραίου
Χ. Σκαρλέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2020 06 0911 posterfinal eope


Συνέδριο με θέμα: Η βέλτιστη αλληλουχία στην εποχή των πολλαπλών θεραπευτικών επιλογών


19o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας «Σύγχρονα θέματα ογκολογίας»