Διοικητικό Συμβούλιο

2019-2022

 

Πρόεδρος
Β. Κουλουλίας

 

Αντιπρόεδρος
Γ. Πισσάκας

 

Γενικός Γραμματέας
Γρ. Γεωργακόπουλος

 

Ταμίας
Ξ. Βακάλης

 

Ειδικός Γραμματέας
Κ. Μπόνιου

 

Μέλη
Ε. Κυπραίου
Χ. Σκαρλέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webcasting

LR Poster 5oESO


Συνέδριο με θέμα: Η βέλτιστη αλληλουχία στην εποχή των πολλαπλών θεραπευτικών επιλογών


19o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας «Σύγχρονα θέματα ογκολογίας»