Διοικητικό Συμβούλιο

2019-2022

 

Πρόεδρος
Β. Κουλουλίας

 

Αντιπρόεδρος
Γ. Πισσάκας

 

Γενικός Γραμματέας
Γρ. Γεωργακόπουλος

 

Ταμίας
Ξ. Βακάλης

 

Ειδικός Γραμματέας
Κ. Μπόνιου

 

Μέλη
Ε. Κυπραίου
Χ. Σκαρλέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webcasting

afisa 7h hmer 32x48


Συνέδριο με θέμα: Η βέλτιστη αλληλουχία στην εποχή των πολλαπλών θεραπευτικών επιλογών


19o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας «Σύγχρονα θέματα ογκολογίας»