Διοικητικό Συμβούλιο

2022-2025

 

Πρόεδρος
Κουκουράκης Γ.

 

Αντιπρόεδρος
Μπόνιου Κ.

 

Γενικός Γραμματέας
Βακάλης Ξ.

 

Ταμίας
Κατηνιώτης Γ.

 

Ειδικός Γραμματέας
Γεωργακόπουλος Ι.

 

Μέλη
Κουλουλίας Β.
Σκάρλος Π.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webcasting

1111


b903de267463ba91f964df1bc0698efe