2019-2022

 

Πρόεδρος
Β. Κουλουλίας

 

Αντιπρόεδρος
Γ. Πισσάκας

 

Γενικός Γραμματέας
Γρ. Γεωργακόπουλος

 

Ταμίας
Ξ. Βακάλης

 

Ειδικός Γραμματέας
Κ. Μπόνιου

 

Μέλη
Ε. Κυπραίου
Χ. Σκαρλέας