Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

2019-2022

Πρόεδρος

Κουλουλίας Β.

Αντιπρόεδρος

Πισσάκας Γ.

Γενικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γ.

Ταμίας

Βακάλης Ξ.

Ειδικός Γραμματέας

Μπόνιου Κ.

Μέλη

Κυπραίου Ε. - Σκαρλέας Χ.2016-2019

Πρόεδρος

Πισσάκας Γ.

Αντιπρόεδρος

Κουλουλίας Β.

Γενικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Ταμίας

Δουκάκη Κ.

Ειδικός Γραμματέας

Ηλιάδης Γ.

Μέλη

Βακάλης Ξ. - Παντελάκος Π.2013-2016

Πρόεδρος

Πισσάκας Γ.

Αντιπρόεδρος

Βακάλης Ξ.

Γενικός Γραμματέας

Ηλιάδης Γ.

Ταμίας

Κουκουράκης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Τριχάς Μ.

Μέλη

Γεωργακόπουλος Γρ. - Καρδαμάκης Δ.2012-2013

Πρόεδρος

Καρδαμάκης Δ.

Αντιπρόεδρος

Πισσάκας Γ.

Γενικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Ταμίας

Κουκουράκης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Ηλιάδης Γ.

Μέλη

Μισαηλίδου Δ. - Ζαμπάτης Χ.2011-2012

Πρόεδρος

Καρδαμάκης Δ.

Αντιπρόεδρος

Πισσάκας Γ.

Γενικός Γραμματέας

Παντελάκος Π.

Ταμίας

Κουκουράκης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Μέλη

Μισαηλίδου Δ. - Ηλιάδης Γ.

 

2009-2011

Πρόεδρος

Παντελάκος Π.

Αντιπρόεδρος

Πισσάκας Γ.

Γενικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Ταμίας

Κουκουράκης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Αθανασίου Ελ.

Μέλη

Μισαηλίδου Δ. - Ζαμπάτης Χ.

 

2007-2009

Πρόεδρος

Παντελάκος Π.

Αντιπρόεδρος

Καρδαμάκης Δ.

Γενικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Ταμίας

Κουκουράκης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Πισσάκας Γ.

Μέλη

Μισαηλίδου Δ. - Καλαϊτζή Ζ.

 

2005-2007

 

Πρόεδρος

Παντελάκος Π.

Αντιπρόεδρος

Καρδαμάκης Δ.

Γενικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Ταμίας

Κουκουράκης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Πισσάκας Γ.

Μέλη

Μισαηλίδου Δ. - Καλαϊτζή Ζ.

 

2003 - 2005

 

Πρόεδρος

Παντελάκος Π.

Αντιπρόεδρος

Κωνσταντέλος Ι.

Γενικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Ταμίας

Κολλιαράκης Ν.

Ειδικός Γραμματέας

Κουκουράκης Γ.

Μέλη

Καλαϊτζή Ζ. - Παντολέων Δ.

 

2001 - 2003

 

Πρόεδρος

Παντελάκος Π.

Αντιπρόεδρος

Καρδαμάκης Δ.

Γενικός Γραμματέας

Πισσάκας Γ.

Ταμίας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Ειδικός Γραμματέας

Ζαμπάτης Χ.

Μέλη

Κωνσταντέλος Ι. - Πανουσάκη Αικ.

 

1999 - 2001

 

Πρόεδρος

Παντελάκος Π.

Αντιπρόεδρος

Αθανασίου Ε.

Γενικός Γραμματέας

Καρδαμάκης Δ.

Ταμίας

Ζαμπάτης Χ.

Ειδικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γ.

Μέλη

Πλατανιώτης Γ. - Κουκουράκης Μ.

 

1997 - 1999

 

Πρόεδρος

Θρουβάλας Ν.

Αντιπρόεδρος

Μπερούκας Κ.

Γενικός Γραμματέας

Παντελάκος Π.

Ταμίας

Αθανασίου Ε.

Ειδικός Γραμματέας

Ζαμπάτης Χ.

Μέλη

Πισσάκας Γ. - Καπιτσέλο Α.

 

1995 - 1997

 

Πρόεδρος

Θρουβάλας Ν.

Αντιπρόεδρος

Κατσένης Α.

Γενικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Ταμίας

Τσακίρης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Παντελάκος Π.

Μέλη

Ζαμπάτης Χ. - Χρυσάνθου Κ.

 

1993 - 1995

 

Πρόεδρος

Θρουβάλας Ν.

Αντιπρόεδρος

Καρπασίτης Ν.

Γενικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Ταμίας

Τσακίρης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Κούβαρης Ι.

Μέλη

Αγγελάκης Φ. - Τσάκαλος Β.

 

1991 - 1993

 

Πρόεδρος

Αγγελάκης Φ.

Αντιπρόεδρος

Μισαηλίδου Δ.

Γενικός Γραμματέας

Τσάκαλος Β.

Ταμίας

Κούβαρης Ι.

Ειδικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Μέλη

Θρουβάλας Ν. - Καρπασίτης Ν.

 

1989 - 1991

 

Πρόεδρος

Θρουβάλας Ν.

Αντιπρόεδρος

Κυπαρισσιάδης Π.

Γενικός Γραμματέας

Καρπασίτης Ν.

Ταμίας

Τσακίρης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Παντελάκος Π.

Μέλη

Καραγεώργης Π. - Κυπριανού Κ.

webcasting

9372d188e1e2cabb960d1fc32d07294b


Συνέδριο με θέμα: Η βέλτιστη αλληλουχία στην εποχή των πολλαπλών θεραπευτικών επιλογών


19o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας «Σύγχρονα θέματα ογκολογίας»