Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

 

2013-2016

Πρόεδρος

Πισσάκας Γ.

Αντιπρόεδρος

Βακάλης Ξ.

Γενικός Γραμματέας

Ηλιάδης Γ.

Ταμίας

Κουκουράκης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Τριχάς Μ.

Μέλη

Γεωργακόπουλος Γρ. - Καρδαμάκης Δ.2012-2013

Πρόεδρος

Καρδαμάκης Δ.

Αντιπρόεδρος

Πισσάκας Γ.

Γενικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Ταμίας

Κουκουράκης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Ηλιάδης Γ.

Μέλη

Μισαηλίδου Δ. - Ζαμπάτης Χ.2011-2012

Πρόεδρος

Καρδαμάκης Δ.

Αντιπρόεδρος

Πισσάκας Γ.

Γενικός Γραμματέας

Παντελάκος Π.

Ταμίας

Κουκουράκης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Μέλη

Μισαηλίδου Δ. - Ηλιάδης Γ.

 

2009-2011

Πρόεδρος

Παντελάκος Π.

Αντιπρόεδρος

Πισσάκας Γ.

Γενικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Ταμίας

Κουκουράκης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Αθανασίου Ελ.

Μέλη

Μισαηλίδου Δ. - Ζαμπάτης Χ.

 

2007-2009

Πρόεδρος

Παντελάκος Π.

Αντιπρόεδρος

Καρδαμάκης Δ.

Γενικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Ταμίας

Κουκουράκης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Πισσάκας Γ.

Μέλη

Μισαηλίδου Δ. - Καλαϊτζή Ζ.

 

2005-2007

 

Πρόεδρος

Παντελάκος Π.

Αντιπρόεδρος

Καρδαμάκης Δ.

Γενικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Ταμίας

Κουκουράκης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Πισσάκας Γ.

Μέλη

Μισαηλίδου Δ. - Καλαϊτζή Ζ.

 

2003 - 2005

 

Πρόεδρος

Παντελάκος Π.

Αντιπρόεδρος

Κωνσταντέλος Ι.

Γενικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Ταμίας

Κολλιαράκης Ν.

Ειδικός Γραμματέας

Κουκουράκης Γ.

Μέλη

Καλαϊτζή Ζ. - Παντολέων Δ.

 

2001 - 2003

 

Πρόεδρος

Παντελάκος Π.

Αντιπρόεδρος

Καρδαμάκης Δ.

Γενικός Γραμματέας

Πισσάκας Γ.

Ταμίας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Ειδικός Γραμματέας

Ζαμπάτης Χ.

Μέλη

Κωνσταντέλος Ι. - Πανουσάκη Αικ.

 

1999 - 2001

 

Πρόεδρος

Παντελάκος Π.

Αντιπρόεδρος

Αθανασίου Ε.

Γενικός Γραμματέας

Καρδαμάκης Δ.

Ταμίας

Ζαμπάτης Χ.

Ειδικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γ.

Μέλη

Πλατανιώτης Γ. - Κουκουράκης Μ.

 

1997 - 1999

 

Πρόεδρος

Θρουβάλας Ν.

Αντιπρόεδρος

Μπερούκας Κ.

Γενικός Γραμματέας

Παντελάκος Π.

Ταμίας

Αθανασίου Ε.

Ειδικός Γραμματέας

Ζαμπάτης Χ.

Μέλη

Πισσάκας Γ. - Καπιτσέλο Α.

 

1995 - 1997

 

Πρόεδρος

Θρουβάλας Ν.

Αντιπρόεδρος

Κατσένης Α.

Γενικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Ταμίας

Τσακίρης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Παντελάκος Π.

Μέλη

Ζαμπάτης Χ. - Χρυσάνθου Κ.

 

1993 - 1995

 

Πρόεδρος

Θρουβάλας Ν.

Αντιπρόεδρος

Καρπασίτης Ν.

Γενικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Ταμίας

Τσακίρης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Κούβαρης Ι.

Μέλη

Αγγελάκης Φ. - Τσάκαλος Β.

 

1991 - 1993

 

Πρόεδρος

Αγγελάκης Φ.

Αντιπρόεδρος

Μισαηλίδου Δ.

Γενικός Γραμματέας

Τσάκαλος Β.

Ταμίας

Κούβαρης Ι.

Ειδικός Γραμματέας

Γεωργακόπουλος Γρ.

Μέλη

Θρουβάλας Ν. - Καρπασίτης Ν.

 

1989 - 1991

 

Πρόεδρος

Θρουβάλας Ν.

Αντιπρόεδρος

Κυπαρισσιάδης Π.

Γενικός Γραμματέας

Καρπασίτης Ν.

Ταμίας

Τσακίρης Γ.

Ειδικός Γραμματέας

Παντελάκος Π.

Μέλη

Καραγεώργης Π. - Κυπριανού Κ.

 Συνέδριο με θέμα: Η βέλτιστη αλληλουχία στην εποχή των πολλαπλών θεραπευτικών επιλογών

 

7η Ετήσια Συνάντηση για τους Καρκίνους του Πεπτικού Συστήματος 7η Ετήσια Συνάντηση για τους Καρκίνους του Πεπτικού Συστήματος

 

4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (4ο ΕΣΟ)