Αρχική

Συνέδριο Καθ΄ οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στην ογκολογία

 

03-05 Οκτωβρίου 2014
Αθήνα, Ξενοδοχείο Crowne Plaza


Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

 

 

Σε συνεργασία με:
Επιστημονική Εταιρεία «Καρκίνος, Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη»


Χαιρετισμός

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Διοργάνωση

Πληροφορίες

Οργανωτική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

webcasting

66c8d7949a59d1f79754d75a83130ee1


b903de267463ba91f964df1bc0698efe