Ανακοίνωση Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

 

Θέσεις εργασίας στο εξωτερικό

 

Θέσεις εργασίας στη Σαουδική Αραβία

 

Θέσεις εργασίας στη Σαουδική Αραβία, 17-19 Μαρτίου 2018

 

Δελτίο Τύπου: Ακτινοθεραπεία 2018-Ο νέος Ακτινοθεραπευτικός χάρτης της Ελλάδας