Μελλοντικά Συνέδρια

 

7η Ετήσια Συνάντηση για τους Καρκίνους του Πεπτικού Συστήματος7η Ετήσια Συνάντηση για τους Καρκίνους του Πεπτικού Συστήματος

15-16 Ιουνίου 2018
Ξενοδοχείο Larissa Imperial, Λάρισα

Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Σε συνεργασία με :
Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»


Πληροφορίες

 7η Ετήσια Συνάντηση για τους Καρκίνους του Πεπτικού Συστήματος

 

4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (4ο ΕΣΟ)

 

Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας «Σύγχρονα θέματα ογκολογίας»