Μελλοντικά Συνέδρια

5ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (5ο ΕΣΟ)

5ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (5ο ΕΣΟ)

07-09 Μαΐου 2020
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Διοργάνωση:
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.)
Σε συνεργασία με:
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.)
Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής (Ε.Ε.Π.Α.)
Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος - Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας (Ε.Σ.Ν.Ε.)
»

Πληροφορίες


5ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (5ο ΕΣΟ)


Συνέδριο με θέμα: Η βέλτιστη αλληλουχία στην εποχή των πολλαπλών θεραπευτικών επιλογών


19o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας «Σύγχρονα θέματα ογκολογίας»