Μελλοντικά Συνέδρια

 

 1111 Η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία συναντά την ανοσοθεραπεία
  και άλλα μοριακά στοχευτικά μονοπάτια στον 21ο αιώνα

 
  05-06 Μαΐου 2023
 
                               Οργάνωση

                               Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

                               Πληροφορίες Επιστημονικό Πρόγραμμα

 

 

 

 

webcasting

1111


b903de267463ba91f964df1bc0698efe