Συνέδριο με θέμα: Η βέλτιστη αλληλουχία στην εποχή των πολλαπλών θεραπευτικών επιλογών

Συνέδριο με θέμα: Η βέλτιστη αλληλουχία στην εποχή των πολλαπλών θεραπευτικών επιλογών

13 - 14 Σεπτεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Οργάνωση
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Σε συνεργασία
Α’ Τμήμα Χημειοθεραπείας, A.Ν.Θ. «Θεαγένειο» 

Πληροφορίες