Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

http://www.giriatriki.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΕΕΟΣ
http://www.oraloncology.gr/

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ MASCC/ISOO ΓΙΑ ΤΗ ΒΛΕΝΝΟΓΙΤΙΔΑ 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
http://www.hesmo.gr/

 

MEDNET HELLAS
http://www.mednet.gr/

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.eae.gr/

 

EUROPEAN SOCIETY OF THERAPEUTIC RADIOLOGY & ONCOLOGY
http://www.estro.be/

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
http://www.eeae.gr/

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ): Ενημέρωση και εξυπηρέτηση για τις ακτινοβολίες
http://www.eeae.gr/eservices/

 

ΠΡΟΚHΡΥΞΗ ΘEΣΕΩΝ
www.isathens.gr/grindex.html
http://www.asep.gr/
http://www.et.gr/
http://www.asda.gr/

 Συνέδριο με θέμα: Η βέλτιστη αλληλουχία στην εποχή των πολλαπλών θεραπευτικών επιλογών

 

7η Ετήσια Συνάντηση για τους Καρκίνους του Πεπτικού Συστήματος 7η Ετήσια Συνάντηση για τους Καρκίνους του Πεπτικού Συστήματος

 

4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (4ο ΕΣΟ)