Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Hellenic Journal of Radiology (HJR)
www.hjradiology.org

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

http://www.giriatriki.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΕΕΟΣ
http://www.oraloncology.gr/

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ MASCC/ISOO ΓΙΑ ΤΗ ΒΛΕΝΝΟΓΙΤΙΔΑ 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
http://www.hesmo.gr/

 

MEDNET HELLAS
http://www.mednet.gr/

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.eae.gr/

 

EUROPEAN SOCIETY OF THERAPEUTIC RADIOLOGY & ONCOLOGY
http://www.estro.be/

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
http://www.eeae.gr/

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ): Ενημέρωση και εξυπηρέτηση για τις ακτινοβολίες
http://www.eeae.gr/eservices/

 

ΠΡΟΚHΡΥΞΗ ΘEΣΕΩΝ
www.isathens.gr/grindex.html
http://www.asep.gr/
http://www.et.gr/
http://www.asda.gr/

webcasting

9372d188e1e2cabb960d1fc32d07294b


Συνέδριο με θέμα: Η βέλτιστη αλληλουχία στην εποχή των πολλαπλών θεραπευτικών επιλογών


19o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας «Σύγχρονα θέματα ογκολογίας»